Social Share Icons

header ads

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

               ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายวัชราบูรณ์ บุญชู กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักเรียน
    

    

    

    

    

    

    

    

    

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น