Social Share Icons

header ads

บรรยากาศการเรียนการสอน ว31212 เรื่อง ทำป้ายแนะนำตนเองด้วย PowerPoint

รูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา ว31212 การตกแต่งภาพดิจิทัล
เรื่อง ทำป้ายแนะนำตนเองง่าย ๆ ด้วย Microsoft PowerPoint
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

                                        

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น