Social Share Icons

header ads

ว21182 | บทที่ 4 เริ่มต้นกับ Scratch

                  ในชีวิตประจำวันอาจพบกับการทำงานหรือปัญหาที่ต้องมีการทำงานด้วยขั้นตอนเดิมซ้ำกัน หลายครั้ง เช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมใน Scratch ก็มีคำสั่ง repeat ที่ช่วยกำหนดการทำงานซ้ำ เพื่อช่วยให้เขียนโปรแกรมกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  


    


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น