Social Share Icons

header ads

ปรับ Mindset สู่ความสำเร็จในการเป็นครู


ลักษณะที่สำคัญของมนุษย์
 • มนุษย์เป็นผู้ที่มีความสามารถมีคุณค่า
 • มนุษย์มีเเนวโน้มที่จะพัฒนาตนเอง
 • โดยพื้นฐานมนุษย์เป็นคนดีน่าเชื่อถือ
 • มนุษย์จะมีการรับรู้ตนเอง เเละ สิ่งแวดล้อมประสบการณ์ของเเต่ละบุคคล
 • มนุษย์ต้องการความรักความเอาใจใส่

การสร้างพลังชีวิตตามเเนวนีโอฮิวเเมนนิส
มนุษย์ยุคใหม่ที่มีความสามารถในการศึกษาตัวเอง รู้จักตนเอง สามารถนำจิตสำนึก จิตใต้สำนึก เเละจิตสำนึกที่อำนาจยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความสำเร็จ

เเบ่งเป็นความสุข 3  ด้าน
1) ด้านตัวเอง
    1.มีบุคลิกเชื่อมั่นในตัวเอง
    2.เอาชนะความกลัว ปมด้อยในตัวเอง
    3.การผ่อนคลายความเครียดอย่างล้ำลึก
    4.มีความคิดสร้างสรรค์
    5.การพัฒนาความจำ
    6. เปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงประสงค์
2) ด้านนครอบครัว
    1. มีเสน่ห์
    2. ความเข้าใจที่ถูกต้อง
    3. การดึงดูดเพศตรงข้าม
3) ด้านการงาน
    1.ศิลปะเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง
    2.มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

วิธีพัฒนา
 1. เปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตนเอง
 2. ปัญหาเเละอุปสรรค คือโอกาส
 3. เปลี่ยนไปในทางที่ดี
 4. ให้คุณค่ากับการเรียนรู้
 5. สนุกกับกระบวนการต่างๆ
 6. คุณภาพมีความสำคัญ
 7. ชื่นชมให้คุณค่ากับความพยายาม
 8. เลือกกลยุทธที่ตรงกับจริตตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น