Social Share Icons

header ads

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม โดยอาจเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย ระบบกลไกการทำงาน การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (13.42 นาที)
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (16.17 นาที)


แสดงความคิดเห็น

5 ความคิดเห็น

 1. ขอนำไปใช้ต่อนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้เลยครับครู ขอบคุณที่เข้ามาใช้งานครับ

   ลบ
  2. ขออนุญาตินำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ

   ลบ
 2. ขออนุญาตนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะ

  ตอบลบ
 3. ขออนุญาต นำไปสอนนักเรียนนะครับคุณครู

  ตอบลบ