Social Share Icons

header ads

บทที่ 4-2 การทำงานแบบ “วนซ้ำ”

              ในชีวิตประจำวันอาจพบกับการทำงานหรือปัญหาที่ต้องมีการทำงานด้วยขั้นตอนเดิมซ้ำกัน หลายครั้ง เช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมใน Scratch ก็มีคำสั่ง repeat ที่ช่วยกำหนดการทำงานซ้ำ เพื่อช่วยให้เขียนโปรแกรมกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Scratch EP 2 : การทำงานแบบวนซ้ำ


Electronic book

ภาระงาน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น