Social Share Icons

header ads

ใบความรู้ การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms

               Google Forms เป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ของบริษัท Google Inc. ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ ในการใช้งานจำเป็นต้องมีบัญชีของ Google หรือ Gmail จึงจะสามารถใช้งานได้ การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms มีวิธีการและขั้นตอน ที่จะพูดถึงหัวข้อต่อไปนี้
  • การเข้าสู่ระบบ 
  • เริ่มต้นสร้าง Google Forms 
  • การสร้างแบบฟอร์ม 
  • การสร้างข้อคำถาม 
  • การจัดการข้อคำถาม 
  • การดูตัวอย่างแบบสอบถาม 
  • การคัดลอกลิงก์ 
  • การแสดงผลการตอบกลับ 
  • การปรับแต่งแบบฟอร์ม

e-Book

homework

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น