Social Share Icons

header ads

ถ่ายรูปรวม ม.1/1 - ม.1/7 ปีการศึกษา 2565


รูปถ่ายรวมครูที่ปรึกษาและนักเรียนภายในห้อง

 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1-7
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น