Social Share Icons

header ads

การ์ดทายความหมาย : สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart)

               ผังงาน (Flowchart) เป็นการเขียนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของผังงานในลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแนวคิด หรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเราสามารถมองเห็นแนวคิด และลำดับขั้นตอนหรือทิศทางการทำงานของโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งเราสามารถสรุปสัญลักษณ์การทำงานที่ควรทราบได้ ดังนี้

คำชี้แจงการใช้งาน 
  1. กรณีใช้บนคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนนำเมาส์ไปวางไว้เหนือแต่ละแผ่นป้ายที่ต้องการเปิด หลังจากนั้นแผ่นป้ายจะกลับอีกด้านเพื่อบอกบล็อกคำสั่งและบอกความหมาย
  2. กรณีใช้บนอุปกรณ์จอสัมผัส (Touch screen) ให้ผู้เรียนสัมผัสไปยังแผ่นป้ายที่ต้องการเปิด หากต้องการเปิดแผ่นป้ายอื่น ให้เปลี่ยนไปสัมผัสแผ่นป้ายใหม่ที่ต้องการเปิดได้เลย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ | fb.com/PortfolioDesignbyPCH/posts/3669184149837845

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น